เบิ่งเลย..แลลาว (GHD 03)

เบิ่งเลย..แลลาว (GHD 03)

เบิ่งเลย..แลลาว (GHD 03)

เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม ดอกไม้งามสามฤดู ณ ที่แห่งนี้ ที่หลายท่านใฝ่ฝันอยากไปสัมผัสกับมนต์สเน่ห์… เลยเป็นจังหวัดในภาคอีสานตอนบน มีพื้นที่ติดแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นแนวกั้นเขตแดนระหว่างไทยกับลาว อ.ด่านซ้าย เป็นเมืองที่มีประวัติความเป็นมาที่น่าศึกษาค้นคว้า อำเภอเล็กๆ ที่เป็นที่ราบซึ่งซ่อนตัวอยู่กลางหุบเขา โดยมีแม่น้ำหมันที่หล่อเลี้ยงชีวิตของชาวด่านซ้ายไหลผ่านกลางอำเภอ และมีความร่วมใจของชาวด่านซ้าย ที่ยังคงสืบสานความเป็นเอกลักษณ์ในวิถีชีวิตดั้งเดิม

Share Button