แพ็คเกจทัวร์อุซเบกิสถาน 8 วัน 6 คืน

แพคเก็จทัวร์อุซเบกิสถาน 8 วัน 6 คืน


ขอนำท่านเดินทางสู่ศูนย์กลางของ “เส้นทางสายไหม” คือเส้นทางบกติดต่อระหว่างโลกตะวันตกกับโลกตะวันออก ที่ทอดผ่านใจกลางทวีปเอเชีย เมืองหลวงที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเมืองหนึ่งและชุมทางสายไหมในเอเชียกลางคือ  “ซามาร์คานด์” ซึ่งยังคงดำรงอยู่ มีเรื่องราวและประวัติศาสตร์ติดต่อมาจนถึงปัจจุบันนับเป็นพันๆ ปี เกิดวัฒนธรรมที่ผสมผสานระหว่างเอเชียและยุโรป  กับความรุ่งเรืองของศาสนาอิสลามที่แผ่ขยายเข้ามาในดินแดนนี้ ชมความรุ่งเรืองของเมืองมรดกโลก สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประเทศ “อุซเบกิสถาน” ประเทศที่ถูกโอบล้อมด้วยประเทศที่ไม่มีทางออกทางทะเล จึงกลายเป็นประเทศ  Double Land Lock  ศูนย์กลางของเอเชียกลาง

 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  สอบถาม โทร. 02 3935855  / info@globalholidayth.com

 

Share Button