ทัวร์เอธิโอเปีย 11 วัน

เอธิโอเปีย…แผ่นดินแสงอาทิตย์ส่อง 13 เดือน

                         

มื่อเอ่ยชื่อเอธิโอเปีย… คนส่วนใหญ่มักจะคิดถึงความยากจน หากแต่ในความเป็นจริงปัจจุบัน เอธิโอเปียจัดเป็นประเทศที่มีความมั่นคงและปลอดภัยสูงทั้งทางด้านเศรษฐกิจและการเมือง ไม่มีปัญหาราชการคอรัปชั่น และมีตลาดการค้าภายในประเทศที่ใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกา

อบิสสิเนีย หรือ เอธิโอเปีย เป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานที่สุดในทวีปแอฟริกาในฐานะชาติอิสระ เป็นเพียงประเทศเดียวที่สามารถรักษาเอกราชของตนเองในช่วงยุคล่าอาณานิคมและเป็นดินแดนที่ได้รับอิทธิพลและอารยธรรมจากอียิปต์และกรีกมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาล

แหล่งอารยธรรมเก่าแก่ของอาณาจักรอักซุมโบราณ

แหล่งต้นกำเนิดของมนุษยชาติลูซี่ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก

แหล่งต้นกำเนิดแม่น้ำไนล์ที่ไหลสู่อียิปต์

แหล่งต้นกำเนิดของกาแฟอาราบิก้าและมีวัฒนธรรมการดื่มกาแฟที่โดดเด่น

ปฏิทิน 13 เดือนที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ หนึ่งเดียวในโลก

เอธิโอเปีย…พรั่งพร้อมไปด้วยมรดกโลกทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมที่สานอดีตสู่ปัจจุบัน มีสถาปัตยกรรมและศาสนศิลป์ที่สวยงามในรูปแบบเฉพาะของเอธิโอเปียที่ควรค่าแก่การค้นหา

โกลบอล ฮอลิเดย์ พาทัวร์เอธิโอเปียแบบพิเศษ ไม่เหมือนใคร ไปยังเมืองสำคัญต่างๆ ห้ามพลาด ได้แก่
– แอดดิส อะบาบา เมืองหลวงในหุบเขา
– ฮาร่า เมืองโบราณศักดิ์สิทธิ์
– ลาลิเบล่า มรดกโลกกลุ่มโบสถ์หินโบราณ
– อักซุม อาณาจักรโบราณอันเกรียงไกร
– กอนดาร์ เมืองแห่งโบสถ์และปราสาทราชวังเก่า
– บาฮีดาร์ ต้นกำเนิดแม่น้ำไนล์

กำหนดเดินทางปี 2560 :  14-24 มกราคม / 11-21 กุมภาพันธ์ / 11-21 มีนาคม /11-21 พฤศจิกายน / 2-12 ธันวาคม

อัตราค่าบริการ :  109,000 บาท (สำหรับคณะ 15 ท่าน) 

โปรแกรมทัวร์ : พร้อมนำเสนอ ***  โปรดติดต่อสอบถามกับพนักงานฝ่ายขาย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :  โทร. 02 393-5855  / info@globalholidayth.com

 

Share Button