ทัวร์โปแลนด์ 10 วัน (11-20 พ.ค. 61) ราคา 99,500.-

ทัวร์แกรนด์โปแลนด์ 10 วัน นำท่านเที่ยวโปแลนด์ ดินแดนแห่งนกอินทรีขาว เยือนประเทศเล็กๆ ที่มีภูมิประเทศหลากหลาย เต็มไปด้วยเสน่ห์ของยุโรปยุคเก่า และประวัติศาสตร์ยุโรปยุคใหม่ที่น่าสนใจ 

สาธารณรัฐโปแลนด์ (Republic of Poland) เป็นประเทศเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงในเรื่องวัฒนธรรมยุโรปที่มีลักษณะผสมผสานของตะวันออกกับตะวันตก มีชื่อเสียงโดดเด่นในเรื่องสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์ หลังจากที่โปแลนด์เปลี่ยนระบบการปกครองจากสังคมนิยมมาเป็นระบบเศรษฐกิจเสรี ส่งผลให้ชาวโปลมีชีวิตความเป็นอยู่พัฒนาในทางที่ดีขึ้นเป็นลำดับ ถึงแม้ว่าบ้านเมืองจะได้รับความเสียหายมากมายจากสงครามโลกครั้งที่ 2 จนยับเยิน แต่ชาวโปลก็ฟื้นฟูบ้านเมืองจนกระทั่งสถานที่สำคัญๆ มีสภาพดีดังเดิม ปัจจุบันย่านเมืองเก่าและสถานที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของโปแลนด์ได้รับการขึ้นบัญชีจากองค์การยูเนสโกของสหประชาชาติให้เป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรมถึง 9 แห่ง

ย่านเมืองเก่าของกรุงวอร์ซอ เมืองหลวงของโปแลนด์ ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็นหนึ่งในมรดกโลก ซึ่งสถาปัตยกรรมต่างๆ ในย่านนี้ได้ถูกสร้างขึ้นในราวปลายศตวรรษที่ 13 และถูกบูรณะจนเสร็จสมบูรณ์ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้สิ้นสุดลง บริเวณนี้เป็นชุมชนชาว เมืองเก่า เป็นที่ตั้งบ้านเรือน โบสถ์และพระราชวังหลังเก่าที่สวยงามด้วยศิลปะและสถาปัตยกรรมยอดเยี่ยมแห่งยุคสมัย ย่านเมืองเก่าเป็นสถานที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของประเทศระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 บริเวณนี้ถูกทำลายจนปราสาทราชวัง อาคารสำคัญและอนุสรณ์สถานต่างๆ กลายเป็นเศษอิฐหัก หลังสงครามชาวโปลได้ช่วยกันสร้างเมืองขึ้นมาใหม่ โดยพยายามค้นคว้าหลักฐานทางประวัติศาสตร์จากทุกแหล่งเพื่อที่จะสร้างเมืองขึ้นมาใหม่ให้เหมือนเดิมมากที่สุด หลักฐานชิ้นที่สำคัญคือภาพเขียนสีน้ำมัน เป็นภาพตึกรามบ้านช่องและสถานที่สำคัญที่เป็นสัญลักษณ์ของกรุงวอร์ซอ โดยจิตรกรชาวอิตาเลี่ยน ชื่อว่า Bernado Canaletto ที่ชาวโปลเรียกว่า Polish Canaletto ชาวโปลใช้ภาพวาดของคานาเล็ตโตเป็นต้นแบบ จนสามารถสร้างกรุงวอร์ซอขึ้นใหม่ได้ตามแบบเดิมทุกประการ นับว่าเป็นผลงานชิ้นเอกของชาวโปลที่ทำได้สำเร็จอย่างน่าชื่นชม ปัจจุบันย่านชุมชนเก่าแก่ที่สุดของกรุงวอร์ซอหรือ Old Town ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก ของสหประชาชาติให้ขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรม

ทัวร์โปแลนด์ 10 วัน

(โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม)

กำหนดเดินทางปี 2561:  
วันศุกร์ที่ 11 – วันอาทิตย์ 20 พฤษภาคม 
วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน – วันอาทิตย์ 1 กรกฎาคม 
วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม – วันอาทิตย์ 5 สิงหาคม 
วันศุกร์ที่ 12 – วันอาทิตย์ 21 ตุลาคม 

อัตราค่าบริการ :   99,500  สำหรับคณะ 15 ท่าน

ดูโปรแกรมทัวร์โปแลนด์:  Poland 10 Days Series 2018 as 29.11.17

สอบถามเพิ่มเติม:   info@globalholidayth.com โทร. 02 393-5855

Share Button