ปีใหม่!! ทัวร์เอธิโอเปีย 14 วัน (29 ธ.ค.60 – 11 ม.ค.61)

เอธิโอเปีย…แผ่นดินแสงอาทิตย์ส่อง 13 เดือน     

Ethiopia-NY       

มื่อเอ่ยชื่อเอธิโอเปีย… คนส่วนใหญ่มักจะคิดถึงความยากจน หากแต่ในความเป็นจริงปัจจุบัน เอธิโอเปียจัดเป็นประเทศที่มีความมั่นคงและปลอดภัยสูงทั้งทางด้านเศรษฐกิจและการเมือง ไม่มีปัญหาราชการคอรัปชั่น และมีตลาดการค้าภายในประเทศที่ใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกา

อบิสสิเนีย หรือ เอธิโอเปีย เป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานที่สุดในทวีปแอฟริกาในฐานะชาติอิสระ เป็นเพียงประเทศเดียวที่สามารถรักษาเอกราชของตนเองในช่วงยุคล่าอาณานิคมและเป็นดินแดนที่ได้รับอิทธิพลและอารยธรรมจากอียิปต์และกรีกมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาล

แหล่งอารยธรรมเก่าแก่ของอาณาจักรอักซุมโบราณ

แหล่งต้นกำเนิดของมนุษยชาติลูซี่ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก

แหล่งต้นกำเนิดแม่น้ำไนล์ที่ไหลสู่อียิปต์

แหล่งต้นกำเนิดของกาแฟอาราบิก้าและมีวัฒนธรรมการดื่มกาแฟที่โดดเด่น

ปฏิทิน 13 เดือนที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ หนึ่งเดียวในโลก

เอธิโอเปีย…พรั่งพร้อมไปด้วยมรดกโลกทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมที่สานอดีตสู่ปัจจุบัน มีสถาปัตยกรรมและศาสนศิลป์ที่สวยงามในรูปแบบเฉพาะของเอธิโอเปียที่ควรค่าแก่การค้นหา

โกลบอล ฮอลิเดย์ พาทัวร์เอธิโอเปียแบบพิเศษ ไม่เหมือนใคร ไปยังเมืองสำคัญต่างๆ ห้ามพลาด ได้แก่
– แอดดิส อะบาบา เมืองหลวงในหุบเขา
– ดิเร ดาวา เมืองชุมทางการค้า 
– ฮาร่า 
เมืองโบราณศักดิ์สิทธิ์
– บาฮีดาร์ ต้นกำเนิดแม่น้ำไนล์
– กอนดาร์ เมืองแห่งโบสถ์และปราสาทราชวังเก่า
– ลาลิเบล่า มรดกโลกกลุ่มโบสถ์หินโบราณ
– อักซุม อาณาจักรโบราณอันเกรียงไกร
– อาบามิช คอนโซ  จินคา เมืองแห่งชนเผ่าลุ่มแม่น้ำโอโม

 

กำหนดเดินทาง:  วันที่ 29 ธ.ค. 2560 – 11 ม.ค. 2561

อัตราค่าบริการ:  135,000 บาท (สำหรับคณะ 15 ท่าน) 

โปรแกรมทัวร์: CLT Tour Ethiopia 14D_29Dec17-11Jan18 as 9Oct17

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :  โทร. 02 393-5855  / info@globalholidayth.com

 

Share Button