ทัวร์เลบานอน 7 วัน

งามสง่า…เลบานอน 7 วัน

เบรุต – บิบลอส – บาลเบค – อันจาร์ – ไทร์ – ไซดอน

 

           สาธารณรัฐเลบานอน (Lebanon) เป็นประเทศที่อยู่ในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ หรือ บางครั้งคือ เอเชียตะวันตก ตั้งอยู่ในเขต 3 ทวีปคือ ทวีปเอเชีย ทวีปแอฟริกา ทวีปยุโรป ล้อมรอบด้วยทะเล 5 แห่งคือ ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ทะเลดา ทะเลแคสเปียน ทะเลอาหรับ และทะเลแดง ดินแดนในภูมิภาคนี้มีความเจริญรุ่งเรืองทางอารยธรรมอย่างมาก เช่น อารยธรรมลุ่มแม่น้าไทกริส-ยูเฟรติสติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และถือเป็น 1 ใน 15 ดินแดนที่ประกอบเป็น “แหล่งกาเนิดแห่งมนุษยชาติ” (Cradle of Humanity)
          โกลบอล ฮอลิเดย์ ขอเชิญท่านร่วมเดินทางสู่ประเทศเลบานอนที่เป็นจุดหมายปลายทางของเส้นทางสายไหม เพื่อพบกับความเจริญรุ่งเรืองในอดีตอันทรงอารยธรรมเก่าแก่ที่ยังคงหลงเหลืออยู่ตลอดเส้นทางนี้

Lebanon-Tour

 

 

กำหนดการเดินทางประจำปี 2560 :

19-25 ตุลาคม ( ปิดรับกรุ๊ปวันสุดท้าย 1 กันยายน )
16-22 พฤศจิกายน ( ปิดรับกรุ๊ปวันสุดท้าย 1 ตุลาคม )

 

อัตราค่าบริการ :  89,900 บาท (สำหรับคณะ 15 ท่าน) 

 

โปรแกรมทัวร์ : พร้อมนำเสนอ ***  โปรดติดต่อสอบถามกับพนักงานฝ่ายขาย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :  โทร. 02 393-5855  / info@globalholidayth.com

Share Button