ทิเบต-ชิงไห่ 8 วัน

Tibet-Qinghai 8 Days

Highest Railway in The World

Morocco-2017-(No-Logo)

โดยสายการบินไทย TG

รถไฟตู้นอนขาขึ้น (ซีหนิง-ลาซา)

ไม่ลงร้านช้อบปิ้ง

พิเศษ!! ชมโชว์อลังการที่เพิ่งเปิดตัวล่าสุด

Princess Wencheng Large Live

ทิเบต..หลังคาโลก ดินแดนแห่งกงล้อมนตราอันศักดิ์สิทธิ์

สัมผัสบรรยากาศการนั่งรถไฟท่องเที่ยวบนเส้นทางที่สูงที่สุดในโลก

ชมเทือกเขาคุนลุ้นและดินแดนที่ธรรมชาติสรรค์สร้างเสมือนแดนสวรรค์บนดิน

สำหรับทางรถไฟสายทิเบต-ชิงไห่ ซึ่งเป็นเส้นทางรถไฟบนที่ราบสูงที่สูงที่สุดและยาว 1,142 กิโลเมตร ได้วางรางแล้วเสร็จเมื่อเดือนตุลาคมในปีพ.ศ. 2548 และเริ่มทดลองใช้ในวันที่ 1 กรกฎำคม พ.ศ. 2549 ที่ผ่านมาประสบความสำเร็จด้วยดี โดยเส้นทางดังกล่าวเริ่มต้น จากเมืองซีหนิง (เมืองเอกมณฑลชิงไห่) ถึงเมืองลาซา (เมืองเอกเขตปกครองตนเองทิเบต) โดยส่วนหนึ่งของเส้นทางที่มีความยาวราว 960 กิโลเมตรได้สร้างอยู่บนความสูงมากกว่า 4,000 เมตรจนถึงสูงสุด 5,072 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ทำลายสถิติเส้นทางรถไฟที่สูงที่สุดในเปรู มาเป็นเส้นทางที่สูงที่สุดในโลก ที่ส่วนใหญ่เป็นเขตที่ไม่มีผู้คนอาศัยและอากาศหนาวเย็น

บริษัท โกลบอล ฮอลิเดย์ จากัด ขอเสนอโปรแกรมทิเบต-รถไฟ สำหรับผู้ที่รักการเดินทางกับเส้นทางที่ท้าทายสู่ดินแดนที่ชาติตะวันตกและรัสเซียเคยแข่งขันกันเข้าไปสำรวจ….. แต่ท้ายที่สุดก็พบเพียงว่าดินแดนลึกลับแห่งนี้มีเพียงศาสนาเท่านั้นที่ดูมีค่ามากที่สุดสำหรับชาวทิเบต

โปรแกรมนี้ไม่เหมาะสาหรับผู้ที่เป็นโรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง หอบหืด

หากไม่แน่ใจ กรุณาปรึกษาแพทย์ก่อนการตัดสินใจ

 

กำหนดการเดินทางของปี 2560 : ( รับกรุ๊ปละ 15 คนเท่านั้น )
9-16 เมษายน / 13-20 พฤษภาคม / 6-13 มิถุนายน / 16-23 ตุลาคม / 11-18 พฤศจิกายน

ราคา:  85,900.- (แต่ละช่วงเวลาที่เดินทางราคาจะไม่เท่ากัน)

ดูโปรแกรม:  ***  โปรดติดต่อสอบถามกับพนักงานฝ่ายขาย

รายละเอียดเพิ่มเติม : โทร. 02 393-5855 / info@globalholidayth.com

 

Share Button