ทัวร์อารยธรรมอินเดีย 12 วัน (16-27 ก.พ. 61)

ทัวร์อารยธรรมอินเดีย 12 วัน 

โคชิน-ทมิฬนาฑู-เกรลา-อจันต้า-แอลโรล่า

วันศุกร์ที่ 16 – วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

สัมผัสอารยธรรมและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของอินเดียตอนใต้

โคชิน – อาลัปปี้ – เปริยาร์ – มธุไร – ทิรุชิราพพาลี – ปูดูเชร์รี – กาญจีปุรัม – มหาพลีปุรัม – เชนไน – มุมไบ – ออรังคบัต – อจันต้า – แอลโรล่า

ชมระบำคทากาลี (Kathakali) การแสดงที่โดดเด่นแตกต่างจากการแสดงนาฏศิลป์ของอินเดีย ในอดีตการแสดงระบำนี้แพร่หลายในราชสานักและชาวบ้านทั่วไป ต้นตำรับอยู่ที่เมืองหลวงเก่า “โคชิน” เป็นเรื่องราวชองพระกฤษณะ จากคำร้องที่ประพันธ์ขึ้นเมื่อประมาณเจ็ดร้อยปีก่อน และมีการแต่งเติมเรื่องราวตานานเทพฮินดูและวรรณคดีอื่นๆ มากมาย

พร้อมชมความยิ่งใหญ่ และโบราณสถานที่สาคัญที่สุดในอินเดีย คือ ถ้ำแอลโรล่า และถ้ำอจันต้า สิ่งมหัศจรรย์ของโลก อายุกว่า 2,000 ปี ชมควมยิ่งใหญ่ของถ้ำหิน งานประติมากรรมและงานวิจิตรอันงดงาม เรื่องราวของศาสนากับแรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นด้วยฝีมือมนุษย์ยุคโบราณ

พิเศษ!! พักโรงแรม 4-5 ดาว และพักบนเรือบ้าน (Houseboat)

ทัวร์อารยธรรมอินเดีย 12 วัน (16-27 ก.พ. 61)

ทัวร์อารยธรรมอินเดีย 12 วัน (16-27 ก.พ. 61)

อัตราค่าบริการ :   88,000  สำหรับคณะ 15 ท่าน

ดูโปรแกรมทัวร์ :  South India – Ajanta – Ellora 2018 

สอบถามเพิ่มเติม:   info@globalholidayth.com โทร. 02 393-5855

 

 

Share Button