อุซเบกิสถาน 6 วัน 4 คืน (ทัวร์อุซเบกิสถาน ทำกรุ๊ปเล็ก 18 ท่าน เท่านั้น)

เยือน…อุซเบกิสถาน (Uzbekistan)  / ทัวร์อุซเบกิสถาน

โกลบอล ฮอลิเดย์ ขอนำท่านเดินทางสู่ อุซเบกิสถาน ศูนย์กลางของ “เส้นทางสายไหม” ( เอเซียกลาง ) คือเส้นทางบกติดต่อระหว่างโลกตะวันตกกับโลกตะวันออก ที่ทอดผ่านใจกลางทวีปเอเชีย เมืองหลวงที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเมืองหนึ่งและชุมทางสายไหมในเอเชียกลางคือ “ซามาร์คานด์” ซึ่งยังคงดำรงอยู่ มีเรื่องราวและประวัติศาสตร์ติดต่อมาจนถึงปัจจุบันนับเป็นพันๆ ปี เกิดวัฒนธรรมที่ผสมผสานระหว่างเอเชียและยุโรป  กับความรุ่งเรืองของศาสนาอิสลามที่แผ่ขยายเข้ามาในดินแดนนี้ ชมความรุ่งเรืองของเมืองมรดกโลก สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประเทศ “อุซเบกิสถาน” ประเทศที่ถูกโอบล้อมด้วยประเทศที่ไม่มีทางออกทางทะเล จึงกลายเป็นประเทศ  Double Land Lock 

timeline_20170217_233443

timeline_20170217_233440

Uzbekistan อุซเบกิสถาน 6 วัน 5 คืน

 

 

 

 

 

 

 

Uzbekistan อุเบกิสถาน 6 วัน 5 คืน

Uzbekistan
อุเบกิสถาน 6 วัน 5 คืน

ศูนย์กลางของ เอเชียกลาง อุซเบกิสถาน (Uzbekistan) หรือชื่อทางการว่า สาธารณรัฐ อุซเบกิสถาน (Republic of Uzbekistan) เป็นประเทศในเอเชียกลางที่ถูกล้อมรอบด้วยประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล (doubly landlocked country) มีพรมแดนติดกับประเทศอัฟกานิสถาน คาซัคสถาน คีร์กีซสถาน ทาจิกิสถาน และเติร์กเมนิสถาน พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชได้ยึดครองดินแดนของประเทศอุซเบกิสถานเมื่อปี 367 ก่อนคริสตกาล ในภายหลังดินแดนนี้ได้ถูกผนวกเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิเปอร์เซียในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 6 ก่อนจะถูกยึดครองโดยจักรวรรดิมองโกลของเจงกีสข่าน เมื่อ ค.ศ.1220 ในศตวรรษที่ 13 ขุนศึกชื่อติเมอร์ (Timur;Tamerlane)ได้มีอำนาจเหนือมองโกลและตั้งอาณาจักรของตนเองขึ้นที่เมืองซามาร์คานด์ ซึ่งติเมอร์ได้กลายมาเป็นสัญลักษณ์ในการสร้างชาติอุซเบกิสถานในยุคปัจจุบัน    

( ทัวร์อุซเบกิสถาน  , เที่ยว อุซเบกิสถาน , วีซ๋าอุซเบกิสถาน )

อัตราค่าบริการทัวร์อุซเบกิสถานช่วงการเดินทางวันที่  12-17 กุมภาพันธ์ / 12-17 มีนาคม 2561

ผู้ใหญ่พัก 2 ท่านๆ ละ             43,900.- บาท (จำนวนตั้งแต่ 15-18 ท่าน)

ผู้ใหญ่พัก 2 ท่านๆ ละ             47,900.- บาท (จำนวนตั้งแต่ 10-14 ท่าน)

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม                     3,900.-  บาท

 เน้นกรุ๊ปเล็กปิดรับกรุ๊ปแค่ 18 ที่เท่านั้น

กำหนดเดินทาง:   สอบถาม โปรแกรมทัวร์ อุซเบกิสถานUzbekistan 6 Days 4 Nights Collective during Feb – March 2018

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 3935855 หรือ info@globalholidayth.com

Share Button