Ethiopia-NY

ปีใหม่!! ทัวร์เอธิโอเปีย 14 วัน (29 ธ.ค.60 – 11 ม.ค.61)

เอธิโอเปีย…แผ่นดินแสงอาทิตย์ส่อง 13 เดือน              เมื่อเอ่ยชื่อเอธิโอเปีย… คนส่วนใหญ่มักจะคิดถึงความยากจน หากแต่ในความเป็นจริงปัจจุบัน เอธิโอเปียจัดเป็นประเทศที่มีความมั่นคงและปลอดภัยสูงทั้งทางด้านเศรษฐกิจและการเมือง ไม่มีปัญหาราชการคอรัปชั่น [...]

Continue reading


Destination