Ethiopia2

ทัวร์เอธิโอเปีย 11 วัน

เอธิโอเปีย…แผ่นดินแสงอาทิตย์ส่อง 13 เดือน                           เมื่อเอ่ยชื่อเอธิโอเปีย… คนส่วนใหญ่มักจะคิดถึงความยากจน หากแต่ในความเป็นจริงปัจจุบัน เอธิโอเปียจัดเป็นประเทศที่มีความมั่นคงและปลอดภัยสูงทั้งทางด้านเศรษฐกิจและการเมือง ไม่มีปัญหาราชการคอรัปชั่น [...]

Continue reading


Destination