Iran7D

ทัวร์อิหร่าน 7 วัน ราคา 86,900.-

อาณาจักรเปอร์เซีย… อิหร่าน 7 วัน ทัวร์อิหร่าน เตหะราน-ชีราซ-เปอร์ซีโปลิส-อิสฟาฮาน-หมู่บ้านอะบียาเนห์ โกลบอล ฮอลิเดย์  จัดทัวร์อิหร่าน   อารยธรรมชาวเปอร์เซีย นับเป็นชนชาติแรกในฐานะของชนชาวเอลาไมต์และอารยันเข้ามาตั้งอาณาจักรอาเคมีเนสในแค้วนฟาร์สของอิหร่านตรายจนปัจจุบัน   การ เที่ยวอิหร่าน [...]

Continue reading


Destination