ทัวร์ปากีสถาน 12 วัน

ทัวร์ปากีสถาน 12 วัน ราคา 77,000.-

ปากีสถาน…คาราโครัมไฮเวย์ 12 วัน คาราโครัมไฮเวย์ (KKH)…เส้นทางหลวงที่อยู่สูงสุดในโลก คาริมาบัด ฮุนซ่า…เมืองที่คนมีอายุยืนยาวที่สุดในโลก สการ์ดู บอลติสถาน…เส้นทางสู่ยอดเขา K2 โดยสายการบินไทย (Thai Airways) อิสลามาบัด ตักศิลา ชีลาส กิลกิต ฮุนซ่า พาสสุ กุนจีราป       [...]

Continue reading


ทัวร์ปากีสถาน… คาราโครัมไฮเวย์

ทัวร์ปากีสถาน… คาราโครัมไฮเวย์     คาราโครัมไฮเวย์… เส้นทางหลวงที่สูงที่สุดในโลก   ฮุนซ่า… เมืองที่คนมีอายุยืนยาวที่สุดในโลก สการ์ดู บอลติสถาน เส้นทางสู่ยอดเขา K2  ตักศิลา… อดีตนครแห่งพุทธศาสนา   เมื่อเอ่ยถึง “ประเทศปากีสถาน” น้อยคนนักที่จะบอกว่าเคยไปเยือน [...]

Continue reading


Destination