INDIA KASHMIR
บริษัท โกลบอล ฮอลิเดย์ จำกัด ขอแนะนำท่านเดินทางสู่ดินแดน แคชเมียร์  อัญมณีแห่งดินแดนใต้ฟ้าขอบหิมาลัย หรือที่นักเดินทางท่องเที่ยวยกย่องและกล่าวขานว่าเป็น  สวิตเซอร์แลนด์แห่งแดนภารตะ   สัมผัสวิถีชีวิตของชาวแคชเมียร์ด้วยการใช้ชีวิตในเรือบ้าน นอนพักผ่อนท่ามกลางทะเลสาบและขุนเขา ดูนกชมไม้หลากหลายชนิด มีคำกล่าวสำหรับวิถีชีวิตชาวแคชเมียร์บนทะเลสาบดาลและนากีน “ กล่าวกันว่า หากใครที่เดินทางมาแคชเมียร์แล้วไม่ได้มาพักเรือบ้าน ก็เปรียบเสมือนว่าท่านมาไม่ถึงแคชเมียร์ ”  ด้วยการตกแต่งภายในเรือบ้านที่ใช้ไม้สนซีดาลแกะสลักลวดลายแบบศิลปะของแคชเมียร์ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ในดินแดนแห่งนี้ การมาเยือนแคชเมียร์จะไม่สมบูรณ์แบบจนกว่าคุณจะได้ล่องเรือชิคาร่าไปตามทะเลสาบ สัมผัสประสบการณ์กับการนั่งเรือชิคาร่าซึ่งเป็นพาหนะที่สำคัญและผูกพันกับชาวแคชเมียร์มานาน แคชเมียร์ยังเป็นดินแดนสวรรค์ของคู่รักฮันนีมูนและเป็นที่เปรียบเปรยเหมือนสวรรค์บนดิน 
บริษัท โกลบอล ฮอลิเดย์ จำกัด ขอแนะนำท่านเดินทางสู่ดินแดน แคชเมียร์  อัญมณีแห่งดินแดนใต้ฟ้าขอบหิมาลัย หรือที่นักเดินทางท่องเที่ยวยกย่องและกล่าวขานว่าเป็น  สวิตเซอร์แลนด์แห่งแดนภารตะ   สัมผัสวิถีชีวิตของชาวแคชเมียร์ด้วยการใช้ชีวิตในเรือบ้าน นอนพักผ่อนท่ามกลางทะเลสาบและขุนเขา ดูนกชมไม้หลากหลายชนิด มีคำกล่าวสำหรับวิถีชีวิตชาวแคชเมียร์บนทะเลสาบดาลและนากีน “ กล่าวกันว่า หากใครที่เดินทางมาแคชเมียร์แล้วไม่ได้มาพักเรือบ้าน ก็เปรียบเสมือนว่าท่านมาไม่ถึงแคชเมียร์ ”  ด้วยการตกแต่งภายในเรือบ้านที่ใช้ไม้สนซีดาลแกะสลักลวดลายแบบศิลปะของแคชเมียร์ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ในดินแดนแห่งนี้ การมาเยือนแคชเมียร์จะไม่สมบูรณ์แบบจนกว่าคุณจะได้ล่องเรือชิคาร่าไปตามทะเลสาบ สัมผัสประสบการณ์กับการนั่งเรือชิคาร่าซึ่งเป็นพาหนะที่สำคัญและผูกพันกับชาวแคชเมียร์มานาน แคชเมียร์ยังเป็นดินแดนสวรรค์ของคู่รักฮันนีมูนและเป็นที่เปรียบเปรยเหมือนสวรรค์บนดิน 

เดลี มหานครแห่งชีวิต
อัครา มหาศรัทธาแห่งรักทัชมาฮาล
ศรีนาคา หัวใจแห่งมงกุฏ 
กุลมาร์ค ทุ่งหญ้าแห่งดอกไม้
โซนามาร์ค ทุ่งหญ้าแห่งสีทอง
พาฮาแกม หุบเขาแกะ
สุดยอด !! นอนดี กินอิ่ม เที่ยวครบ พบเพื่อนใหม่ 
แคชเมียร์...ใต้ฟ้าหิมาลัย
เดลี - ศรีนาคา - พาฮาแกม - โซโนมาร์ค - กุลมาร์ค 7 วัน 5 คืน

เดลี – มหานครแห่งชีวิต 
ศรีนาคา – หัวใจแห่งมงกุฏ 
โซนามาร์ค – ทุ่งหญ้าแห่งสีทอง
กุลมาร์ค – ทุ่งหญ้าแห่งดอกไม้ 
พาฮาแกม – หุบเขาแกะ
สุดยอด !! นอนดี กินอิ่ม เที่ยวครบ พบเพื่อนใหม่ 
ราคาเดียว (จัดกรุ๊ปเล็ก 16 ท่าน เท่านั้น)
เพียง  45,900.- บาท (รวมค่าทิปท้องถิ่นแล้ว)
สุดยอด !! นอนดี กินอิ่ม เที่ยวครบ พักโรงแรมดี (จัดกรุ๊ปเล็ก 10 ท่านเท่านั้น)
โกลบอล ฮอลิเดย์ ขอแนะนำท่านเดินทางสู่ แคชเมียร์  อัญมณีแห่งดินแดนใต้ฟ้าขอบหิมาลัย หรือที่นักเดินทางท่องเที่ยวยกย่องและกล่าวขานว่าเป็น สวิตเซอร์แลนด์แห่งแดนภารตะ สัมผัสวิถีชีวิตของชาวแคชเมียร์ด้วยการใช้ชีวิตในเรือบ้าน นอนพักผ่อนท่ามกลางทะเลสาบและขุนเขา ดูนกชมไม้หลากหลายชนิด มีคำกล่าวสำหรับวิถีชีวิตชาวแคชเมียร์บนทะเลสาบดาล “กล่าวกันว่า หากใครที่เดินทางมาแคชเมียร์แล้วไม่ได้มาพักเรือบ้านก็เปรียบเสมือนว่าท่านมาไม่ถึงแคชเมียร์” ด้วยการตกแต่งภายในเรือบ้านที่ใช้ไม้สนซีดาลแกะสลักลวดลายแบบศิลปะของแคชเมียร์ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ในดินแดนแห่งนี้
Top