สุโขทัย – ศรีสัชนาลัย – ชุมชนหนองอ้อ
ทัวร์
ระยะเวลา
3 วัน 2 คืน
สายการบิน
วันเดินทาง
11-13 กันยายน / 16-18 ตุลาคม / 20-22 พฤศจิกายน / 18-20 ธันวาคม 2563
Hilight

ทัวร์สุโขทัย ศรีสัชนาลัย หนองอ้อ

เยือนเมืองพระชนกจักรี - ยลมรดกโลก ศรีสัชนาลัย - สีสันแห่งศรัทธา ดอกทานตะเวน

แผนการท่องเที่ยว
 • Day 1
  วันแรก : กรุงเทพฯ - อุทัยธานี - หมุดโลก - ล่องแม่น้ำสะแกกรัง - สวรรคโลก
  • 06.00 น. รับคณะพร้อมกันที่ ปั้มปตท.วิภาวดี โดยมีหัวหน้าทัวร์ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระ

   06.30 น. ออกเดินทางสู่ จังหวัดอุทัยธานี โดยรถตู้ปรับอากาศ ระหว่างทาง บริการอาหารเช้าบนรถ (BOX) (1)

   09.30 น. นำท่านขึ้นเขาสะแกกรังที่ จุดหมุดโลก หรือสะดือโลก ที่นี่เป็น 1 ใน 3 หมุดโลกของทวีปเอเชีย ที่ใช้ในการทำแผนที่เป็นหมุดศูนย์กำเนิดพื้นฐาน ความสำคัญของหมุดโลกคือ ใช้สำหรับคำนวณและแบ่งแนวเขตเพื่อลงพิกัดแผนที่โลก นอกจากนี้เป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ของเมืองอุทัยธานีได้อย่างกว้างไกลสุดสายตา

   10.30 น. เดินทางต่อสู่ วัดท่าซุง วัดแห่งนี้เป็นที่เลื่องชื่อในด้านความงดงามด้วยเอกลักษณ์อันโดดเด่นของ “วิหารแก้ว 100 เมตร” ที่ตกแต่งด้วยโมเสกแก้วเล็กๆทั้งวิหารที่แวววับจับตา วิจิตรงดงามยิ่งนัก ภายในวิหารแก้วนี้มีโลงบรรจุสรีระสังขารองค์หลวงพ่อฤาษีลิงดำซึ่งชาวอุทัยเคารพนับถือกันมานาน

   12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (2) พร้อม ล่องเรือชมวิถีชีวิตชาวแพริมน้ำสะแกกรัง ท่องเที่ยวกินลมชมวิว 2 ฝั่งแม่น้ำ อีกทั้งดูการเลี้ยงปลาในกระชัง ชมวิถีชีวิตชาวบ้านกับการจับปลาตามธรรมชาติ สัมผัสเสน่ห์แห่งชุมชนลุ่มแม่น้ำสะแกกรังอย่างเต็มอิ่ม

   13.00 น. ออกเดินทางต่อสู่ สวรรคโลก

   16.30 น. นำท่านชมเมืองแห่งวิถีสโลว์ไลฟ์ ชมจุดเช็คอินหลักๆที่มาสวรรคโลกแล้วทั้งทีต้องห้ามพลาด สถานีรถไฟสวรรคโลก  ถ่ายรูปชิคๆที่ สตรีทอาร์ตสวรรคโลก และ โรงพักเก่าสวรรคโลก ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โรงพักเรือนปั้นหยาแห่งนี้เรียกได้ว่าเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ของชาวสวรรคโลก

   17.30 น. เดินทางเข้าสู่ที่พัก สุโขทัย เฮอริเทจ รีสอร์ท หรือเทียบเท่า

   18.30 น. บริการอาหารค่ำที่ ร้านอาหารท้องถิ่น (3)


 • Day 2
  วันที่สอง : อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย – ชุมชนหนองอ้อ บ้านไทครั่ง – ดอกทานตะเวน – เมืองเก่า
  • 07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (4)
   08.00 น. เดินทางสู่การเปิดประตูเส้นทาง ชุมชนศรีสัชนาลัย ชมความงามริมแม่น้ำยม วิถีชีวิตชุมชนที่มีความสัมพันธ์กับแก่งหลวงมาอย่างช้านาน และเยี่ยมชมวัดกุฎีรายวาดจินตนาการถึงความสวยงามวิจิตรบรรจงไปกับนักสื่อความหมายท้องถิ่นที่จะนำพาท่านย้อนอดีตไปกับเรื่องราวและตำนานพื้นบ้านอย่างมีอรรถรสและสนุก สนาน
   09.00 น. นำท่านเดินทางสู่ วัดป่ายาง ให้ท่านได้มนัสการเกจิอาจารย์ “หลวงปู่จันทร์” พร้อมรับฟังตำนานอันศักดิ์สิทธิ์และความเป็นมาของต้นมะค่ายักษ์ที่ชาวบ้านแถบนั้นได้ประจักษ์มาด้วยตนเอง
   10.00 น. นำท่านเปลี่ยนบรรยากาศ ชม อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย โดยรถราง พร้อมนำสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายในเขตอุทยานฯ ให้ท่านได้ขอพรเสริมศิริมงคลแก่ชีวิต ภายในอุทยานมีโบราณสถานหลายแห่งตั้งเรียงรายกันและกระจายตัวในพื้นที่วงกว้าง อันแสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองประวัติศาสตร์อันยาวนานของอาณาจักรสุโขทัย อาทิเช่น วัดช้างล้อม เจดีย์เจ็ดแถว วัดนางพญา และวัดเขา-สุวรรณคีรี
   11.30 น. เดินทางสู่ ศูนย์ศึกษาและอนุรักษ์เตาสังคโลก (เตาทุเรียง) ที่แห่งนี้ มีเตาเผาที่ขุดค้นพบแล้วกว่า 500 เตา ในบริเวณยาวประมาณ 1 กิโลเมตร ถือได้ว่าเป็นแหล่งนิคมอุตสาหกรรมของเมืองศรีสัชนาลัย เพราะมีการขุดพบเครื่องสังคโลกในสภาพที่สมบูรณ์มาก
   12.00 น. บริการอาหารกลางวัน แบบท้องถิ่น (5)
   13.00 น. เดินทางสู่ ชุมชนไทครั่ง ร่วมเรียนรู้วิถีชีวิตชาวไทครั่ง ณ ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตไทครั่ง ชมความงามของผ้าไทครั่งที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ ร่วมกิจกรรมทำดอกทานตะเวน “ดอกทานตะเวน” คือ ดอกทานตะวันนั่นเอง ดอกทานตะวันเป็นสัญลักษณ์ของความเชื่อมั่น ความมั่นคง รักเดียว ใจเดียว และมีนัยถึงศิลปะที่งดงามนอกจากนั้น ดอกทานตะเวนยังเป็นเครื่องประดับในประเพณีแห่ธงของชาวไทครั่ง และให้ท่านได้ทานอาหารว่าง 
   14.00 น. นำคณะเดินทางต่อสู่ เมืองเก่าสุโขทัย 
   15.30 น. เชิญท่านร่วมกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ได้ค้นพบความเป็นศิลปินในตัวเองด้วยการเขียนลายสังคโลก หรือปั้นดินเผาด้วยตัวเอง ตั้งแต่เริ่มต้นจนสำเร็จออกมาเป็นผลงานจากฝีมือตัวเอง
   16.30 น. ถึง วัดศรีชุม ถ่ายรูปสวยๆกับประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์ใหญ่ซึ่งมีนามว่า "พระอจนะ” 
   17.00 น. จากนั้นชม วัดมหาธาตุ วัดใหญ่อยู่กลางเมือง มีพระเจดีย์ต่างๆ รวมถึง 200 องค์ นับเป็นวัดสำคัญประจำกรุงสุโขทัย มีพระเจดีย์มหาธาตุ ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ศิลปะแบบสุโขทัยแท้ตั้งเป็นเจดีย์ประธาน เป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 
     นำท่านเข้าสู่ที่พัก สุโขทัยเทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์สปา หรือเทียบเท่า
   18.30 น. บริการอาหารค่ำที่ร้านอาหารท้องถิ่น (6)
 • Day 3
  วันที่สาม : ตักบาตร ณ สะพานบุญ รุ่งอรุณแห่งความสุข – วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร – กรุงเทพฯ
  • 05.45 น. ออกเดินทางสู่ วัดตระพังทอง
   06.00 น. สัมผัสวิถีชีวิตยามเช้าของชาวเมืองเก่า ร่วม “ตักบาตรวิถีไทย รับรุ่งอรุณแห่งความสุข” พร้อมกับเก็บภาพบรรยากาศแสงแรกของวัน ผ่านบรรยากาศสวยงามของเจดีย์ บนเส้นทางที่ชาวสุโขทัยเรียกว่า “สะพานบุญ” หลังตักบาตร ให้ท่านได้สนุกสนานกับการเดินชมและชิมของอร่อยๆที่ ตลาดวัดตระพังทอง จากนั้นเดินทางกลับโรงแรมที่พัก
   07.30 น. บริการอาหารเช้าที่ ห้องอาหารของรีสอร์ท (7)  
   09.00 น. เช็คเอ้าท์ นำท่านเดินทางสู่ พิษณุโลก
   10.00 น. ถึง วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร เรียกทั่วไปว่า “วัดพระใหญ่” นำท่านนมัสการพระพุทธชินราช พระพุทธรูปที่ได้รับการยกย่องว่าสวยงามที่สุด 
   11.30 น. บริการอาการกลางวัน ที่ร้านขนมจีนต้นก้ามปู (8) เอร็ดอร่อยกับน้ำยาต่างๆ อาทิ น้ำยากะทิ น้ำยาปลาช่อน แกงเขียวหวาน น้ำยาปู ทานควบคู่กับเครื่องเคียงต่างๆ อาทิ ทอดมัน ไส้อั่ว ปีกไก่ย่างตะไคร้
   12.30 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ
   17.30 น. ถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ
   ..........................................................................
Top