เกาะทะลุ ประจวบคีรีขันธ์ - เพชรบุรี 4 วัน 3 คืน
ทัวร์
ระยะเวลา
4 วัน 3 คืน
สายการบิน
วันเดินทาง
18-21 ก.ย./23-26 ต.ค./20-23 พ.ย./ 11-14 ธ.ค.
Hilight

โกลบอล ฮอลิเดย์ ชวนท่านไปสัมผัสเมือง ประจวบคีรีขันธ์ และ เพชรบุรี สองเมืองรอง
ในมุมมองที่แตกต่าง เราจะพาท่านไปสัมผัสความงามของธรรมชาติริมฝั่งทะเลอ่าวไทย ร่วมทำกิจกรรมวิถีชุมชนลงลึกถึงแก่น เรียนรู้อย่างเข้าใจ สนุกกับการทดลองทำอาหาร และ กิจกรรมอนุรักษ์เต่าทะเล ธนาคารปูม้า และอื่นๆอีกมากมาย ให้ขุนเขา สายน้ำ และแสงแดดโอบรอบตัวคุณ 

แผนการท่องเที่ยว
 • Day 1
  วันแรก กรุงเทพฯ – ไร่ดินไทย - เกาะทะลุ จ.ประจวบคีรีขันธ์ (L/D)
  • 06.00 น. พร้อมกันที่ ปั๊มน้ำมัน ปตท.วิภาวดี มีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและ อำนวยความสะดวกในด้านสัมภาระและเอกสารให้กับท่าน บริการของว่างพร้อมเครื่องดื่มบนรถ
   08.00 น.    เดินทางถึงร้านอาหารท้องถิ่น แวะรับประทานอาหารเช้า 
   10.30 น.    เดินทางถึง ไร่ดินไทย จ.ประจวบฯ ทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ "สบตา สบใจ" ณ ชุมชนอ่าวน้อย ที่ใช้สับปะรดเล่าเรื่องราวได้อย่างมีความหมาย กิจกรรมเวิร์คช็อป ทำอาหารจากสับปะรดอินทรีย์ของชุมชนอ่าวน้อย เมนูพิเศษขึ้นชื่อรังสรรค์โดยเชฟชุมชน ซี่โครงหมูอบสับปะรด 
   กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน
   บ่าย ออกเดินทางไปยัง อ.บางสะพานน้อย เพื่อขึ้นเรือข้ามฝั่งไป เกาะทะลุ เกาะที่รายล้อมไปด้วยปะการังและสิ่งมีชีวิตมากมายใต้ผืนน้ำ และยังเป็นบ้านที่อุดมสมบูรณ์และปลอดภัยของเต่ากระ สัตว์ทะเลหายากใกล้สูญพันธุ์แห่งเดียวในอ่าวไทย “มูลนิธิฟื้นฟูทรัพยากรทะเลสยาม” ถูกตั้งขึ้นเพื่อดูแลปกป้องทรัพยากรทางทะเลรอบๆ เกาะทะลุและร่วมสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ท้องทะเลและระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอ่าวไทย 
   เย็น เข้าพักที่ เกาะทะลุ ไอแลนด์ รีสอร์ท หรือเทียบเท่า ให้ท่านมีเปลี่ยนชุดให้เหมาะกับการทำกิจกรรมทางน้ำ
   นำท่านทำกิจกรรมล่องแพยนตร์รอบเกาะ ดำน้ำดูปะการังน้ำตื้น ให้ท่านได้ชื่นชมความงามของธรรมชาติอันบริสุทธิ์โอบล้อมไปด้วยน้ำทะเลใสสะอาดในบรรยากาศพระอาทิตย์ตก 
   ***กิจกรรมอื่นๆ ในภาคบ่ายถึงค่ำ เช่น ปล่อยเต่ากระสู่อ้อมกอดของธรรมชาติ กิจกรรมนี้ ต้องดูตามความเหมาะสมของธรรมชาติคือสภาพทะเลและความพร้อมของเต่า ตกหมึก ตามล่าหาปูไข่***
   ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ
   พักผ่อนตามอัธยาศัย ณ โรงแรมที่พัก 
   ** เกาะทะลุ ไอแลนด์ รีสอร์ท หรือเทียบเท่า **
 • Day 2
  วันที่สอง กิจกรรมจิตอาสา – อุทยานประวัติศาสตร์กองบิน 5 – อ.เมืองประจวบฯ (B/L/D)
  • เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรมที่พัก
   หลังจากรับประทานอาหาร ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสากับโครงการ เช่น ฟื้นฟูปะการังโดยใช้เทคนิครากเทียม เรียนรู้เกี่ยวกับเต่าทะเลและช่วยทำความสะอาดบ่อเต่าและแหล่งวางไข่ เรียนรู้วิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้านและช่วยสนับสนุนโครงการเพื่อการอนุรักษ์อาชีพประมงพื้นบ้าน เช่น ธนาคารปูม้า 
   กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน
   บ่าย โบกมือลาเกาะทะลุ ออกเดินทางสู่ จ.ประจวบคีรีขันธ์
   นำท่านเข้าชม อุทยานประวัติศาสตร์กองบิน 5 (อ่าวมะนาว) อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ 
   ให้ท่านย้อนอดีตไปยังสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ชมอนุสาวรีย์วีรชนวันที่ 8 ธันวาคม 2484 
   จากนั้น สักการะศาลเจ้าพ่อเขาล้อมหมวก ทอดน่องชิมริมหาดอ่าวมะนาว และชมค่างแว่นถิ่นใต้ที่ออกมาต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างมากมาย
   เย็น รับประทานอาหารเย็น
   ค่ำ พักผ่อนตามอัธยาศัย ณ โรงแรมที่พัก 
   **กิจกรรมอื่นๆ ในช่วงค่ำตามอัธยาศัย เช่น เดินเล่นบนถนนคนเดินประจวบที่จัดขึ้นทุกวันศุกร์และวันเสาร์**
   ** ประจวบแกรนด์ รีสอร์ท หรือเทียบเท่า **

 • Day 3
  วันที่สาม อ.เมืองประจวบฯ – ชุมชนหัวบ้าน – ชะอำ – โครงการชั่งหัวมันในพระราชดำริ (B/L/D)
  • เช้า ตื่นขึ้นมาสูดอากาศบริสุทธิ์ยามเช้า ออกไปใส่บาตรยามเช้า ณ ชุมชนหัวบ้าน (ถนนวัฒนธรรมสู้ศึก) ชุมชนแห่งแรกของเมืองประจวบ อ.เมือง เดินชมบ้านเก่าซึมซับบรรยากาศชิลล์ๆ กับมุมถ่ายรูปชิคๆ บนถนนสายวัฒนธรรมสู้ศึก
   กลับมารับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
   สาย เช็คเอ้าท์จากโรงแรมที่พัก 
   กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน
   บ่าย ออกเดินทางสู่ ชะอำ จ.เพชรบุรี 
   เช็คอินเข้าพัก เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย ณ โรงแรมที่พัก 
   ** คอรัลทรี วิลลา หัวหิน หรือเทียบเท่า **
   ช่วงบ่ายนำท่านไปชม โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ชมวิวสวนเกษตรหลากหลายชนิด
   พื้นที่ ของโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ 
   อยู่ในความดูแลของ กองทัพภาคที่ 1 ซึ่งโครงการนี้เกิดขึ้นจากความเอาพระทัยใส่ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีต่อเกษตรกรในการที่จะพัฒนาส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม ให้ประสบความสำเร็จและสามารถเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน
   ชม บ้านพักส่วนพระองค์ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ถือ
   โฉนด บ้านเลขที่ 1 หมู่ที่ 5 บ้านหนองคอกไก่ ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี  และมีชื่อในทะเบียนบ้านเป็น เกษตรกรทำไร่
   ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ
   พักผ่อนตามอัธยาศัย ณ โรงแรมที่พัก 
 • Day 4
  วันที่สี่ เพชรบุรี – วัดข่อย - กรุงเทพฯ (B/D/-)
  • เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
   เก็บสัมภาระพร้อมเช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรม  
   ออกเดินทางไปชม สถาปัตยกรรมวัดข่อย สักการะ พระธาตุฉิมพลีพระเศรษฐีนวโกฎิ ตั้งอยู่ในบริเวณวัดข่อย ถ.คีรีรัฐยา อ.เมือง จ.เพชรบุรี ติดกับพระนครคีรี (เขาวัง) เป็นพระธาตุที่มีสถาปัตยกรรมเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนที่ใด โดยมีต้นแบบมาจากภาพยันต์ฉิมพลีของวัดท่าไชยศิริ อ.บ้านลาด นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่รวมงานช่างศิลป์สิบหมู่ระดับสุดยอดฝีมือของเมืองเพชรบุรี ทั้งช่างปูนปั้น ช่างแกะสลัก ช่างลายรดน้ำ เก็บภาพความประทับใจ อิ่มบุญอิ่มใจแล้วออกเดินทางต่อ
   กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน
   บ่าย ออกเดินทางไปเดินชมและฟังเรื่องเล่าชุมชนย่านเมืองเก่าริมน้ำเพชรบุรี ในวัดพลับพลาไชย ทำกิจกรรม "ตอกลาย สร้างศิลป์" ศิลปะการตอกหนัง ฝึกทำตัวละครหนังใหญ่ชิ้นเล็ก (ตอกกระดาษ) เมื่อทำเสร็จแล้ว ท่านสามารถเก็บเป็นที่ระลึกฝีมือตัวเองได้อีกด้วย
   ค่ำ ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่
   กรุงเทพมหานคร
   21.30 เดินทางถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ
Top