INDIA LEH LADAKH NUBRA VALLEY
ทัวร์เลห์ ทัวร์เมืองเอกแห่งลาดักห์ ตั้งอยู่ท่ามกลางทะเลภูเขาอภิมหาปราการเทือกเขาหิมาลัยและเทือกเขาคาราโครัมขนาบไว้ ทัวร์เลห์ 7 วัน ทัวร์เลห์ ลาดักเที่ยวครบทัวร์เลห์ ลาดัก กับทัวร์ไหนดี ?

ทัวร์ลาดักห์ คำนี้มาจากภาษาทิเบต มีความหมายว่า ดินแดนแห่งทางผ่านช่องเขาสูง จะเป็นจริงดั่งสมญานามหรือไม่คงต้องออกเดินทางไปพิสูจน์ด้วยตัวท่านเอง พร้อมไขกุญแจเปิดประตูสู่...ลาดักห์ เปิดกรุแห่งศรัทธาลามะของชาวลาดักห์ 
ทิเบตน้อย ชื่อนี้สำคัญไฉนขอเฉลย ลำแสงศรัทธาที่ดิ่งด่ำสู่จิตใจชาวลาดัคห์อย่างไม่สั่นคลอนเฉกเช่นเดียวกันกับชาวทิเบต ศาสนสถานน้อยใหญ่มีมากมายโดดเด่นเป็นเครื่องหมายแห่งพุทธศรัทธาที่เข้าถึงได้อย่างลึกซึ้งแนบชิด 
มนต์เสน่ห์ของลาดักห์ นอกจากจะมีธรรมชาติที่งดงามยิ่งใหญ่ตระการตาและยังคงความสวยบริสุทธิ์ที่น่าสัมผัสแล้วยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่แสดงออกให้เห็นตัวตนของชาวลาดัคห์ได้เป็นอย่างดี คือ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของผู้คนบนดินแดนแถบนี้ที่มีอายุสืบทอดกันมามากกว่าพันปี

Top